Kostel Ducha Svatého v TV Noe

Nový kostel Ducha Svatého v Líšni byl předmětem živého vstupu na TV Noe v úterý 24. září 2019 ve 14 hod. Hovořil P. Pavel Kafka, moderoval salesián P. Libor Všetula. Shlédnout můžete zde.

Autorská prezentace kostela Ducha Svatého

Zveme všechny zájemce na autorskou prezentaci ideového návrhu nového kostela Ducha Svatého v Líšni 20. září 2019 do Saleska. Continue reading

Další úspěšný krok ke stavbě kostela Ducha Svatého

Ve středu 14. 8. 2019 v 11 hod. byla otevřena v Diecézním muzeu na Petrově malá výstava ideových návrhů nového kostela Ducha Svatého za účasti médií. Tisková mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová vydala tiskovou zprávu, kterou si můžete přečíst zde. (viz odkaz). Vítěz soutěže z Plzně Ing. arch. Jan Soukup se svým spolupracovníkem Ing. arch. Janem Trčkou představili svůj návrh a odpovídali na dotazy novinářů. Byla přítomna také Česká televize, krátký šot můžete shlédnout zde.

 

Přijměte pozvání na oslavu svátku Seslání Ducha Svatého

Začínat se bude vigilií ve farním kostele od 19 do 21 hod v sobotu 8.6. V neděli 9.6. bude následovat hlavní slavnost, která začne mší sv. v 8:30 v Salesku, po níž bude následovat kavárna. Navazující program bude trvat od 14:30 do cca 19 hod. Těšit se můžete na divadelní představení, vystoupení scholy, sportovní vyžití i společné posezení s muzikou.

Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni.

Dne 7. března 2019  diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle podepsal nové Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni. Děkujeme mu. Také patří velké poděkování autoru tohoto dokumentu doc. Ing. ThDr. Pavlovi Kopečkovi, Th.D. a koordinátoru příprav stavby R.D. P. Pavlovi Kafkovi. Věříme, že ze soutěže vzejdou zajímavé návrhy a bude vybrán nejlepší. Prosíme o modlitbu za architekty. Celý dokument naleznete zde.

Adventní koncert kapely Kamelot

Fotografie a video z adventního koncertu Nadace pro radost

Kamelot

Setkání s farníky

V neděli v 19 hod. se sešli ochotní farníci, kteří se chtějí zapojit do příprav stavby nového kostela na likusáku. Někteří na místě vyplnili dotazník o možnostech svého zapojení. Velmi si této podpory vážíme.  Kostel bude sloužit všem a všichni za něj neseme odpovědnost. Pokud jste nemohli přijít, ale chcete být ve skupině ochotných dobrovolníků, prosím, vyplňte formulář a odevzdejte na likusáku (Horníkova 34a, Brno-Líšeň – možno i vhodit do schránky ve dveřích nebo předat kterémukoliv členu nadace). Budete informováni o všech důležitých krocích směřujících ke stavbě. Nyní čekáme na vyjádření Biskupství ohledně osoby pověřené pro stavbu kostela. Bude potřeba vše  smluvně ukotvit. Dále oživit stavební program, nadace preferuje rozdělit stavbu do dvou etap: V první etapě pouze kostel, v druhé etapě nezbytné zázemí farnosti (farní kancelář, zkušebna pro chrámový sbor, příp. byt pro 1-2 osoby, farní sál, garáž, příp. prodejna knih).

Nezapomeňme se společně modlit, abychom dokázali čelit překážkám, které stavbu kostela vždy doprovází. Také prosme za dobrou volbu architekta, kterého by osvítil Duch Svatý, aby se dílo k Jeho cti vydařilo. Děkujeme.

 

Dotazník pro farnost ke stažení

 

Fotogalerie: