Setkání s farníky

V neděli v 19 hod. se sešli ochotní farníci, kteří se chtějí zapojit do příprav stavby nového kostela na likusáku. Někteří na místě vyplnili dotazník o možnostech svého zapojení. Velmi si této podpory vážíme.  Kostel bude sloužit všem a všichni za něj neseme odpovědnost. Pokud jste nemohli přijít, ale chcete být ve skupině ochotných dobrovolníků, prosím, vyplňte formulář a odevzdejte na likusáku (Horníkova 34a, Brno-Líšeň – možno i vhodit do schránky ve dveřích nebo předat kterémukoliv členu nadace). Budete informováni o všech důležitých krocích směřujících ke stavbě. Nyní čekáme na vyjádření Biskupství ohledně osoby pověřené pro stavbu kostela. Bude potřeba vše  smluvně ukotvit. Dále oživit stavební program, nadace preferuje rozdělit stavbu do dvou etap: V první etapě pouze kostel, v druhé etapě nezbytné zázemí farnosti (farní kancelář, zkušebna pro chrámový sbor, příp. byt pro 1-2 osoby, farní sál, garáž, příp. prodejna knih).

Nezapomeňme se společně modlit, abychom dokázali čelit překážkám, které stavbu kostela vždy doprovází. Také prosme za dobrou volbu architekta, kterého by osvítil Duch Svatý, aby se dílo k Jeho cti vydařilo. Děkujeme.

 

Dotazník pro farnost ke stažení

 

Fotogalerie: