Image is not available
Poslání nadace
Nadace pro radost je zřízena za účelem zajištění finančních prostředků pro přípravu a realizaci stavby kostela Ducha Svatého v sídlišti Brno-Líšeň a pro podporu dětí, mládeže a rodin.
Image is not available
Slider

Nadace byla založena v roce 1992 a jejím zřizovatelem byla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni s tehdejším farářem P. Evženem Rakovským, salesiánem Dona Boska. Nadace tedy pracuje od začátku v duchu salesiánské spirituality a Don Bosko, Otec a učitel mládeže, je jejím ochráncem a pomocníkem. Původní název nadace zněl Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni, přičemž komplexem se rozuměly tři etapy celého díla: I. etapa – tělocvična a oratoř (kulaťoun) – realizace v letech 1998 - 2004, II. etapa projekt SALVE – dostavba střediska s přilehlými hřišti – realizace v letech 2009-2010 za pomoci fondů EU. Celé Salesko stálo cca 84 mil. Kč a je v majetku Salesiánské provincie Praha. Vrcholem díla bude III. etapa – kostel Ducha Svatého, který bude stát na nepoužívaném hřišti pod poliklinikou Horníkova před „likusákem“. Z důvodu tak velkého úkolu, který stojí před námi utlumila nadace svoje grantové programy pro volný čas dětí a mládeže a shromažďuje prostředky na stavbu. Nyní má připraveno cca 41 mil. Kč.

Nadaci podporují převážně individuální dárci, kterým jsme velmi vděčni za jejich velkorysou štědrost a lásku k mladé generaci. Největším nešvarem dnešní doby je lhostejnost. Dárci nadace dokazují, že jim není jedno, komu a čemu bude mladá generace věřit. K salesiánskému dílu v Líšni – Salesku – kostel bytostně patří. Věříme, že v Líšni bude stát důstojný nový kostel ke cti celé Nejsvětější Trojice s důrazem na třetí Božskou osobu – Ducha Svatého. Jemu celé dílo svěřujeme, stejně jako ochraně Panny Marie, sv. Josefa a Dona Boska.

Organizační uspořádání

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

Správní rada:

Předseda:
Členové:

Mgr. Pavel Pospíšil
Ing. Pavel Pleva
Ing. Martina Tioková
Ing. Pavel Kohoutek
Ing. Stanislav Krupička
Kateřina Stratilová

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví nadace. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Dozorčí rada:

Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Krupička
Ing. Jan Sadecký, MBA
Zdislava Pavelková

Čestní členové nadace (in memoriam):

Ing. Petr Chovanec, SDB, dobrodinec nadace, zemřel 26. 3. 2016 v Brně, pochován ve Vsetíně.
P. Petr Baran, SDB (členem správní rady v letech 1998 – 2006 a dále čestným členem. Zemřel 28. 2. 2007)
Ing. Jiří Pitlach (členem dozorčí rady od založení nadace do 25. 11. 2004, kdy zemřel).

Výkonná ředitelka:

Mgr. Ing. Helena Kohoutková