DSC_7644
Image is not available
Formuláře ke stažení
Image is not available
Image is not available
Granty

Výsledky:

Program: Volný čas dětí a mládeže

Podporované oblasti
Projekty pro volný čas dětí a mládeže, jejichž cílem je výchova k hodnotám, prevence kriminality.

Kdo může žádat o příspěvek:
Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví - poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).
Jedna organizace může podat jen jeden projekt.

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:
Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva.

Podporované náklady:
Osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady.

Délka projektu:
Maximálně 12 měsíců, vyúčtování projektu je nutno předložit 1 měsíc po skončení projektu dle smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Částka k rozdělení celkem: 20 000 Kč
Maximální výše příspěvku: 10 000 Kč
Minimální výše příspěvku: 3 000 Kč

Žádost o grant musí obsahovat:

  • vyplněný čtyřstránkový formulář nadace ke stažení zde (docx, pdf)
  • popis projektu nepřesahující 2 strany A4
  • prostou kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČ
  • výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření žadatele za předchozí účetní období.  Vše v jednom vyhotovení.
  • jedna organizace může podat pouze jeden projekt

Uzávěrka: průběžná po celý rok

Výsledky budou zveřejněny na stránkách nadace, příp. e-mailem žadatelům, pokud uvedou svoji e-mailovou adresu v žádosti.

Adresa: Nadace pro radost, Horníkova 34a, 628 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544 212 294, 732 981 261
E-mail: nadaproradost(zavinac)volny.cz