Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni.

Dne 7. března 2019  diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle podepsal nové Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni. Děkujeme mu. Také patří velké poděkování autoru tohoto dokumentu doc. Ing. ThDr. Pavlovi Kopečkovi, Th.D. a koordinátoru příprav stavby R.D. P. Pavlovi Kafkovi. Věříme, že ze soutěže vzejdou zajímavé návrhy a bude vybrán nejlepší. Prosíme o modlitbu za architekty. Celý dokument naleznete zde.