Přijměte pozvání na adventní koncert kapely Hradišťan & Jiří Pavlica

Milí přátelé,
příznivci stavby nového kostela Ducha Svatého v Brně – Líšni, děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu tohoto díla. V letošním roce Vás zveme na koncert kapely „Hradišťan & Jiří Pavlica“. Vzhledem k termínovému vytížení našich milých vystupujících, bude koncert uskutečněn místo tradičního adventního termínu již v sobotu 4. 11. 2023.  Na koncertě budete také seznámeni s dalším posunem přípravných prací stavby ve smyslu upřesnění dispozičního řešení kostela. Věříme, že s pomocí Boží a Vaší bude stavba uskutečněna. Za Vás všechny dárce je sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci v 8:30 v Salesku.