Výroční zpráva 2018

Správní a dozorčí rada nadace na svém zasedání dne 6. června 2019 schválila zprávu o hospodaření nadace a výroční zprávu za rok 2018.  Výroční zpráva ke stažení