Image is not available
Nadace pro radost
Shromažďujeme finanční prostředky
na stavbu kostela Ducha Svatého
Image is not available
Image is not available

Číslo účtu
2028748319/0800

Číslo účtu
2028748319 / 0800
VS: 23

Pomáhejte zdarma nakupováním na internetu

Pomáhejte zdarma nakupováním na internetu

Image is not available
Slider

Novinky

Výroční zprávu za rok 2019 stahujte zde:
VZ-Nadace pro radost-2019-WEB

Přijměte pozvání na Adventní koncert Nadace pro radost.Continue reading→

Nový kostel Ducha Svatého v Líšni byl předmětem živého vstupu na TV Noe v úterý 24. září 2019 ve 14 hod. Hovořil P. Pavel Kafka, moderoval salesián P. Libor Všetula. Shlédnout můžete zde.

Zveme všechny zájemce na autorskou prezentaci ideového návrhu nového kostela Ducha Svatého v Líšni 20. září 2019 do Saleska. Continue reading→

Ve středu 14. 8. 2019 v 11 hod. byla otevřena v Diecézním muzeu na Petrově malá výstava ideových návrhů nového kostela Ducha Svatého za účasti médií. Tisková mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová

Správní a dozorčí rada nadace na svém zasedání dne 6. června 2019 schválila zprávu o hospodaření nadace a výroční zprávu za rok 2018. 
Výroční zpráva ke stažení

Dne 7. března 2019  diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle podepsal nové Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni. Děkujeme mu. Také patří velké

Fotografie a video z adventního koncertu Nadace pro radost

V neděli v 19 hod. se sešli ochotní farníci, kteří se chtějí zapojit do příprav stavby nového kostela na likusáku. Někteří na místě vyplnili dotazník o možnostech svého zapojení. Velmi si této podpory

Milí bratři a sestry,

chceme poděkovat všem, kdo se doposud podíleli na díle v Líšni, salesiánům, líšeňským farníkům, členům Nadace, jakož i těm, kdo k němu přispěli jakýmkoli způsobem.Continue reading→

Letošní Svatodušní pouť v neděli 20. května 2018 se mimořádně vydařila. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než že Duch Svatý sám vnukal a pomáhal v činnostech všem organizátorům, dobrovolníkům a účastníkům.

Slider
Image is not available
Pozor změna času modlitby růžence

Koncem září 2018 uplynul 1 rok od společné modlitby růžence na místě stavby nového kostela. Od října 2018 se posunuje termín modlitby, a to každé úterý od 17:30 do 18:00. Následuje mše svatá v kapli sv. Jana Boska v Salesku na Kotlanově 13 v Brně-Líšni v 18:15. „Obdržíme jen to, o co jsme prosili,“ říkal sv. Maxmilián Maria Kolbe a pro nový kostel to platí obzvlášť. „Kdo prosí, dostává….“ Mt 7, 8. Ale záleží nám opravdu na tom, aby kostel stál? Jsme ochotni pro to něco udělat? Obětovat svůj čas? Těšíme se na společnou modlitbu pod širým nebem i v Salesku při mši svaté spolu s Vámi, kdo tuto zprávu čtete. Jste srdečně zváni!

Slider

Spolupracujeme