Prohlášení Biskupství brněnského a Salesiánské provincie Praha o přítomnosti Salesiánů v Brně – Líšni

Milí bratři a sestry,

chceme poděkovat všem, kdo se doposud podíleli na díle v Líšni, salesiánům, líšeňským farníkům, členům Nadace, jakož i těm, kdo k němu přispěli jakýmkoli způsobem.

Vzhledem k nepodloženým zprávám šířícím se ve farnosti, chtěli bychom se k nim jménem otce biskupa, spolu s provinciálem salesiánů, stručně vyjádřit. Po jednání otce biskupa, hlavního představeného salesiánů a české salesiánské provincie vás chceme ujistit, že salesiánské dílo v Brně-Líšni pokračuje a kostel na sídlišti se stavět bude.

Řízení a financování stavby je podle dohody úkolem Nadace pro radost, která byla pro tento účel zřízena, ve spolupráci s brněnskou diecézí, potažmo farností. Salesiáni neponesou odpovědnost za finanční zajištění stavby, za řízení prací a nebudou součástí Nadace, ale budou se věnovat pastorační činnosti a práci ve středisku mládeže, případně budou k projektu přispívat pastoračními návrhy.

Biskupství zřídí na sídlišti v Líšni novou farnost a svěří ji salesiánům. Nová farnost bude mít provizorní liturgický prostor a farní kancelář v salesiánském středisku.

Salesiáni opustí stávající farnosti, farnost u kostela sv. Jiljí a farnost Ochoz u Brna.

Všechny vás vyzýváme k další spolupráci na stavbě kostela, abychom ji co nejdříve přivedli ke zdárnému konci. Bez přispění jednoho každého z vás to nepůjde. Kéž vám Pán k tomu žehná!

Posted in Stalo se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.